Μίσθωση Αυτοκινήτων Ελλάδα

Αττική

Η εταιρία αναζητά επενδυτές μεριδιούχους για την αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Η εταιρία θα μισθώνει τα αυτοκίνητα σε εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων και επιλεγμένες εταιρίες, με μέγιστη διάρκεια συμβολαίου τους δεκαοκτώ μήνες. Η εταιρία θα αγοράζει τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε καλή κατάσταση και τιμές χονδρικής και θα τα πουλάει σε εμπόρους και ιδιώτες μετά από δεκαοκτώ μήνες. Υπάρχει ήδη ενδιαφέρον για ενοικίαση πενήντα αυτοκινήτων από δύο εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων. Οι επενδυτές θα έχουν απόδοση 18% για τους 18 μήνες (€3,600 ανά €20,000 επένδυση). Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται σαν μέρισμα σε δύο ισόποσες δόσεις. Το κεφάλαιο θα επιστρέφεται στο τέλος των δεκαοκτώ μηνών και θα υπάρχει δυνατότητα επανεπένδυσης.Έτος ίδρυσης:

Ποσό ελάχιστης επένδυσης: 20000

Συνολικό ποσό επένδυσης: 500000


Μίσθωση Αυτοκινήτων Ελλάδα