Όροι Συνεργασίας

Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση της ιστοσελίδας

Η BizMarket.gr είναι μία ιστοσελίδα ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης της εταιρίας EXES Strategy Consultants Ltd με έδρα την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 17, Αγλαντζιά, Λευκωσία 2121, Κύπρος (αριθμός εγγραφής ΗΕ 288046).

Πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα αυτή πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους πιο κάτω όρους χρήσης της ιστοσελίδας.  Εάν δεν συμφωνείται με τους όρους αυτούς παρακαλούμε να μην επισκεφτείτε την ιστοσελίδα αυτή.

 

Σκοπός της ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα αυτή έχει σχεδιαστεί κατά κύριο λόγο σαν ένα μέσο συνάντησης αγοραστών και πωλητών επιχειρήσεων.  Επίσης, παρέχει συμβουλές και πληροφορίες για επενδύσεις, εταιρίες franchise,  εταιρίες χρηματοδότησης και εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.  Θα πρέπει να επικοινωνείτε με κάποια εταιρία ή άτομο το οποίο διαφημίζεται στην ιστοσελίδα μόνο εάν έχετε αυθεντικό ενδιαφέρον να αγοράσετε ή να πουλήσετε την υπηρεσία ή το προϊόν το οποίο διαφημίζεται.  ΔΕΝ πρέπει να επικοινωνείτε για να προωθήσετε τα δικά σας προϊόντα ή υπηρεσίες.

 

Περιορισμός/ Αποποίηση ευθύνης της εταιρίας

Σε καμιά περίπτωση η εταιρία EXES Strategy Consultants Ltd δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημιά (θετική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνιστάται σε απώλεια κερδών δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη ή/και την χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Ευθύνη παρεχόμενων πληροφοριών

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες οι περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα αποτελούν μια προσφορά στον επισκέπτη/ χρήστη και δεν δύναται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν προτροπή  για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων (π.χ. αγοράς, μεταβίβασης, ενοικίασης κτλ επιχειρήσεων, υπηρεσιών ή/και προϊόντων).

Οι επισκέπτες/ χρήστες είναι υποχρεωμένοι να προβούν σε ενδελεχή έλεγχο τόσο για τα στοιχεία και τις πληροφορίες τα οποία τους ενδιαφέρουν όσο και για τις προσφορές οι οποίες μπορεί να λάβουν.
 
Πιο συγκεκριμένα, για τις καταχωρήσεις επιχειρήσεων προς πώληση και επενδυτικών σχεδίων την πλήρη ευθύνη φέρουν οι πωλητές των επιχειρήσεων και οι καταχωριστές των επενδυτικών σχεδίων. 

Επίσης, οι δυνητικοί αγοραστές ή/και επενδυτές οφείλουν να προβούν σε πλήρη έλεγχο (νομικό, οικονομικό, εμπορικό, due diligence κτλ) των στοιχείων τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα καθώς και των στοιχείων τα οποία τους έχουν αποσταλεί από πωλητές, επιχειρηματίες ή/και άλλα τρίτα πρόσωπα για επενδύσεις ή/και αγορές προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Η εταιρία EXES Strategy Consultants Ltd δεν ευθύνεται για καμία ζημιά ή πρόβλημα που μπορεί να προκύψει από την χρήση των υπηρεσιών της.  Χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες με δική σας ευθύνη.

 

Προσωπικά δεδομένα

Η EXES Strategy Consultants Ltd λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών του διαδικτυακού της τόπου.

Η EXES Strategy Consultants Ltd συλλέγει προσωπικά δεδομένα μέσω του διαδικτυακού της τόπου όταν ο επισκέπτης/ χρήστης αποστέλλει ηλεκτρονική αλληλογραφία στις υπηρεσίες της ή/και υποβάλει καταχωρήσεις.

Η EXES Strategy Consultants Ltd δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση σας.

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την Κυπριακή και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

Αλλαγή Όρων Χρήσης

Η EXES Strategy Consultants Ltd διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης και κάθε άλλο κανόνα που διέπει την χρήση της ιστοσελίδας κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, γνωστοποιώντας κάθε φορά κάθε τροποποίηση με σχετική ανακοίνωση στην σχετική σελίδα της ιστοσελίδας.