Συμβουλές για αγοραστές

Γιώργος Χαραλαμπίδης BSc/ ACA

Η αγορά μιας επιχείρησης είναι μια δύσκολή και χρονοβόρα διαδικασία.  Χρειάζεται υπομονή και επιμονή.  Τα παρακάτω είναι μερικά σημαντικά σημεία τα οποία πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι αγοραστές κατά τη διαδικασία αγοράς μιας υφιστάμενης επιχείρησης:

·         Αποφασίστε το είδος επιχείρησης το οποίο σας ενδιαφέρει

Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις προς πώληση.  Είναι σημαντικό να αποφασίσετε το είδος επιχείρησης και τον τομέα δραστηριότητας ο οποίος σας ενδιαφέρει.  Στην απόφαση αυτή θα βοηθήσει λάβετε υπόψη την εργασιακή σας εμπειρία αλλά και τα ενδιαφέροντα σας.

·         Υπολογίστε το ποσό το οποίο μπορείτε να διαθέσετε για την αγορά και λειτουργία της επιχείρησης

Κάντε ένα λεπτομερή έλεγχο στα οικονομικά σας και υπολογίστε το συνολικό ποσό το οποίο μπορείτε να διαθέσετε.  Το ποσό αυτό μπορεί να διατεθεί για την αγορά της επιχείρησης αλλά και για κεφάλαιο κίνησης μετά την απόκτησή της.

·         Αναζητήστε επιχειρήσεις μέσα στα όρια των οικονομικών σας δυνατοτήτων

Ο χρόνος σας είναι πολύτιμος και ο τεράστιος αριθμός επιχειρήσεων προς πώληση μπορεί εύκολα να σας αποπροσανατολίσει.  Αξιολογήστε επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται εντός των οικονομικών σας δυνατοτήτων.

·          Αξιολογήστε προσεκτικά την επιχείρηση η οποία σας ενδιαφέρει

Όταν καταλήξετε σε μία επιχείρηση η οποία σας ενδιαφέρει, διαθέστε μπόλικο χρόνο να την αξιολογήσετε λεπτομερώς σε όλους τους τομείς λειτουργίας της.  Έμφαση πρέπει να δώσετε στην αποτίμηση της εταιρίας και τον χρηματο-οικονομικό της έλεγχο.  Σε αυτό το στάδιο μπορεί να χρειαστείτε την βοήθεια ενός ειδικού μεσολαβητή εταιριών για να σας καθοδηγήσει και να αποτιμήσει την εταιρία.

·         Προχωρήστε στην αγορά της επιχείρησης

Με βάση την αποτίμηση σας διαπραγματευτείτε την αγορά της επιχείρησης και με την βοήθεια των συμβούλων σας προχωρήστε στην εξαγορά.  Το μέλλον της νέας σας επιχείρησης σας ανήκει! Ώρα για σκληρή δουλειά!