Χρηματοδοτήσεις

Η χρηματοδότηση είναι βασικός παράγοντας για την απόφαση εξαγοράς μιας επιχείρησης ή την πραγματοποίηση μιας επένδυσης. Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες για τράπεζες, εταιρίες επενδυτικών κεφαλαίων και αγγέλους -επενδυτές οι οποίοι προσφέρουν χρηματοδότηση σε υφιστάμενες και καινούργιες επιχειρήσεις.

Λέξεις-κλειδιά:   Τομέας δραστηριότητας:   


EXES STRATEGY CONSULTING

EXES STRATEGY CONSULTING


Διεύθυνση: Δημάρχου Χρήστου Μπέκα 21, Σπάτα
Τηλ: 210-6630965
Φαξ: 210-6630079
Email: info@exesconsulting.com
Ιστοσελίδα: http://www.exesconsulting.com

Περιγραφή
Η εταιρία συμβούλων EXES Strategy Consulting συνεργάζεται με ένα αριθμό ιδιωτών - επενδυτών οι οποίοι ενδιαφέρονται για επενδύσεις σε διάφορους τομείς. Οι επενδυτές αυτοί χρηματοδοτούν επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τα επενδυτικά τους κριτήρια και να τις βοηθούν να αναπτυχθούν. Εάν ενδιαφέρεστε για χρηματοδότηση από άγγελους-επενδυτές παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το bizmarket.gr
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ


Διεύθηνση: Αιόλου 86, 102 32 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3341000
Φαξ:
Email:
Ιστοσελίδα: http://www.nbg.gr

Περιγραφή
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη παρουσία στον Ελλαδικό χώρο, αλλά και με το δυναμικό προφίλ της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο ηγείται του μεγαλύτερου και ισχυρότερου Ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1841 ως εμπορική τράπεζα και μέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος το 1928 είχε το εκδοτικό προνόμιο. Εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών την ίδρυσή του το 1880, ενώ από τον Οκτώβριο του 1999, η μετοχή της Τράπεζας διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η ΕΤΕ είναι πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα, υπαγόμενη στην ελληνική και κοινοτική τραπεζική νομοθεσία και ειδικότερα στον Ν.2076/92 όπως ισχύει σήμερα, που ως γνωστόν ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την δεύτερη τραπεζική οδηγία 89/646/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο Όμιλος της ΕΤΕ προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και ιδιωτών, όπως επενδυτικές εργασίες, χρηματιστηριακές συναλλαγές, ασφάλειες, διαχείριση στοιχείων ενεργητικού - παθητικού, εργασίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring). Με το πληρέστατο Δίκτυό της που αριθμεί 574 καταστήματα και 1.511 ΑΤΜs, καλύπτει ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδας. Παράλληλα, αναπτύσσει εναλλακτικά δίκτυα πώλησης των προϊόντων της, όπως οι υπηρεσίες Μobile και Internet Banking. Σήμερα, μετά τις πρόσφατες εξαγορές στο χώρο της ΝA Ευρώπης, το Δίκτυο της Τράπεζας στο εξωτερικό περιλαμβάνει 1.178 μονάδες (στοιχεία 30.09.2010). Οι λογαριασμοί καταθέσεων που ξεπερνούν τα εννέα εκατομμύρια και οι άνω του ενάμιση εκατομμυρίου λογαριασμοί χορηγήσεων αποτελούν τη σημαντικότερη απόδειξη της εμπιστοσύνης του κοινού της που αποτελεί και την κινητήρια δύναμη της τράπεζας. Με επιβεβαιωμένη την ηγετική της θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά και με στόχο την πλήρη κάλυψη των πελατών της καθώς και την αύξηση της κερδοφορίας της, η Τράπεζα μεριμνά για το διαρκή εκσυγχρονισμό των διαδικασιών της, επενδύοντας στη νέα τεχνολογία.
VECTIS CAPITAL

VECTIS CAPITAL


Διεύθηνση: Πύργος Αθηνών, Μεσογείων 2-4
Τηλ: +302107474205
Φαξ:
Email:
Ιστοσελίδα: http://www.vectis.gr

Περιγραφή
VECTIS CAPITAL
I4G EUROCONSULTANTS S.A.

I4G EUROCONSULTANTS S.A.


Διεύθηνση: Α. Τρίτση 21, Θεσ/κη
Τηλ: +302310804800
Φαξ:
Email:
Ιστοσελίδα: http://www.i4g.gr

Περιγραφή
Η Θερμοκοιτίδα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Incubation for Growth-i4G αποτελεί μια από τις σημαντικότερες και ιδιαίτερα επιτυχείς επιχειρηματικές δραστηριότητες της ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΕΛΕΥΘΩ" του ΥΠ.ΑΝ ακολουθώντας πιστά τις διεθνείς προδιαγραφές αντίστοιχων προγραμμάτων. Η λειτουργία της στηρίζεται στον αρμονικό συνδυασμό τριών βασικών παραμέτρων: στέγαση & λειτουργική υποστήριξη αποδοτική παροχή υπηρεσιών στους θερμοκοιτιζόμενους και πρόσβαση σε κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών. Η i4G υποδέχεται στους χώρους της φιλόδοξους νέους αλλά και καταξιωμένους επιχειρηματίες παρέχοντάς τους κατάλληλο εργασιακό και υποστηρικτικό περιβάλλον για να μετατρέψουν την καινοτόμα επιχειρηματική τους ιδέα σε επικερδή δραστηριότητα. Η i4G αποτελεί το κύριο εργαλείο υλοποίησης της επιχειρησιακής φιλοσοφίας της ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ανώνυμης Εταιρίας Συμβούλων Ανάπτυξης & Τεχνολογίας για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της εταιρίας: τη σύνδεση έρευνας & επιχειρηματικότητας.
I-CUBE S.A.

I-CUBE S.A.


Διεύθηνση: Συγγρού 377, Αθήνα
Τηλ: 210-9484280
Φαξ:
Email:
Ιστοσελίδα: http://www.i-cube.gr

Περιγραφή
I-CUBE
GLOBAL FINANCE

GLOBAL FINANCE


Διεύθηνση: Πλατεία Φιλικής Εταιρίας 14
Τηλ: 210-8124500
Φαξ:
Email:
Ιστοσελίδα: http://www.globalfinance.gr

Περιγραφή
Η Global Finance, ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1991, και είναι μία ανεξάρτητη επενδυτική εταιρία πρωτοπόρος σε θέματα ιδιωτικών επενδύσεων και επιχειρηματικών κεφαλαίων. Η εταιρία επενδύει στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και έχει επιτύχει εξαιρετικές επενδυτικές αποδώσεις.
EUROBANK

EUROBANK


Διεύθηνση: Λεωφόρος Αμαλίας 20
Τηλ: 210-9555000
Φαξ:
Email:
Ιστοσελίδα: http://www.eurobank.gr

Περιγραφή
Η Eurobank EFG είναι ένας Ευρωπαϊκός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε 10 χώρες και σύνολο ενεργητικού €87,2 δισ. Απασχολεί πάνω από 22.500 άτομα και προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, τόσο μέσα από ένα δίκτυο άνω των 1,600 καταστημάτων, επιχειρηματικών κέντρων και σημείων εξυπηρέτησης, όσο και μέσα από εναλλακτικά δίκτυα διάθεσης. Στην Eurobank EFG, οι πελάτες μας βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε μας ενέργειας. Σκοπός μας είναι να στεκόμαστε υπεύθυνα δίπλα σας, στηρίζοντας κάθε σας βήμα, παρέχοντας λύσεις για τις καθημερινές, αλλά και για τις πλέον σύνθετες ανάγκες σας. Στη Eurobank αναγνωρίζουμε ότι οι επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο πωλήσεων έως 2.5 εκ. ευρώ και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν ξεχωριστές ανάγκες χρηματοδότησης. Σχεδιάσαμε, λοιπόν, ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα που διευκολύνουν τη λειτουργία και προωθούν την ανάπτυξή τους. Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας εξυπηρετεί κάλυτερα ανάλογα με τις ανάγκες τις επιχείρησής σας: Κεφάλαιο Κίνησης Επαγγελματικός Εξοπλισμός Επαγγελματική Στέγη Συγκέντρωση Οφειλών Νέα Προγράμματα Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. εξασφαλίστε μοναδικά οφέλη: συμφέροντες οικονομικούς όρους χρηματοδότησης εξυπηρέτηση των λογαριασμών σας από κάθε κατάστημα Eurobank άμεση λύση σε κάθε σας πρόβλημα από τους Επαγγελματικούς Συμβούλους Eurobank, που σας εξυπηρετούν ακόμη και στον επαγγελματικό σας χώρο πρόσβαση στους λογαριασμούς σας 24 ώρες το 24ωρο με την χρεωστική κάρτα Eurobank Business μέσω ATM, e-Banking και Europhone Banking
ALPHA VENTURES

ALPHA VENTURES


Διεύθηνση: Πανεπιστημίου 45
Τηλ: 210-3262700
Φαξ:
Email:
Ιστοσελίδα: http://www.alpha.gr

Περιγραφή
ALPHA VENTURES
ALPHA BANK

ALPHA BANK


Διεύθηνση: Λεωφόρος Αθηνών 105
Τηλ: 210 326 0000
Φαξ:
Email:
Ιστοσελίδα: http://www.alpha.gr

Περιγραφή
Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879 και είναι μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα. Με δίκτυο άνω των 1.000 Καταστημάτων, ο Ομιλος της Alpha Bank δραστηριοποιείται και στη διεθνή τραπεζική αγορά με παρουσία στην Κύπρο, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στη Σερβία, στην Ουκρανία, στην Αλβανία, στην Π.Γ.Δ.Μ. και στη Μεγάλη Βρεταννία. Σε ένα περιβάλλον έντονα ανταγωνιστικό όπου οι διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και οι ραγδαίες εξελίξεις δημιουργούν συνεχώς νέες ευκαιρίες, οι μικρές, οι μεσαίες, οι νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκουν στην Alpha Bank αρωγή και έμπρακτη υποστήριξη στην αναπτυξιακή τους πορεία. Η Alpha Bank σχεδιάζει και διαρκώς αναπροσαρμόζει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της ούτως ώστε να προσφέρει χρηματοδοτικές λύσεις με ευνοϊκούς όρους και προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της επιχείρησής σας. Εσείς - ανάλογα με το κύκλο εργασιών της επιχειρήσεως σας- δεν έχετε παρά να επιλέξετε τον τρόπο χρηματοδοτήσεως που ανταποκρίνεται καλύτερα στην εκπλήρωση των επαγγελματικών σας σχεδίων. Ενισχυόμενα Επενδυτικά Προγράμματα Alpha Χρηματοδοτικά Προγράμματα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σε συνεργασία με την Ε.Τ.Επ. Επιχειρήσεις/επαγγελματίες με ετήσιο κύκλο εργασιών έως Ευρώ 2.500.000 ALPHA Πράσινες Λύσεις - Οικολογική επιχείρηση Δάνειο Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Ιατροί, Οδοντίατροι, Φαρμακοποιοί - Alpha Υγεία Δικαιοδόχοι / Franchisees - Alpha Franchise Ιδιοκτήτες Λεωφορείων ΚΤΕΛ Επαγγελματίες ΔΧΤΛ Επαγγελματίες ΤΑΞΙ Χρηματοδότηση Σκαφών Αναψυχής: Ταξιδέψτε τα όνειρά σας! Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις (Corporate Banking) Επιχειρηματικά Κέντρα