Καφέ Ευαγγελισμός

biz:826

Αττική

Τιμή

€ 50000.00

Πωλήσεις

€ 0.00

Καθαρό κέρδος

€ 0.00Go To: Περιγραφή Επιχείρησης > Γενικά Στοιχεία > Οικονομικά Στοιχεία


Πωλείται καφέ έναντι Ευαγγελισμού ενεργό με πελατολόγιο.


Λόγος πώλησης: Αναχώρηση

Έτος ίδρυσης: 2011

Προσωπικό: 2

Ακίνητα: 1

Πωλήσεις: € 0.00

Καθαρό κέρδος προ φόρων: € 0.00

Εξοπλισμός: € 0.00

Απόθεμα: € 0.00

Κτίριο: € 0.00

Δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης: No


No photo