Πωλείται Βουλκανιζατέρ στο Νέο Κόσμο

biz:288

Αττική > Κέντρο Αθήνας > Άλλα Κέντρο Αθήνας

Τιμή

€ 0.00

Πωλήσεις

€ 0.00

Καθαρό κέρδος

€ 0.00Go To: Περιγραφή Επιχείρησης > Γενικά Στοιχεία > Οικονομικά Στοιχεία


Πωλείται βουλκανιζατέρ πολυετούς λειτουργίας λόγω συνταξιοδότησης στο Νέο Κόσμο. Είναι πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα. Διαθέτει πατάρι, υπόγειο χώρο και λογικό ενοίκιο. 2109240596


Λόγος πώλησης: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

Έτος ίδρυσης:

Προσωπικό: 0

Ακίνητα:

Πωλήσεις: € 0.00

Καθαρό κέρδος προ φόρων: € 0.00

Εξοπλισμός: € 0.00

Απόθεμα: € 0.00

Κτίριο: € 0.00

Δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης: No


No photo