Έλεγχος Εμπορικών και Οικονομικών Στοιχείων (Due Diligence)

Γιώργος Χαραλαμπίδης BSc/ ACA

Ο έλεγχος των εμπορικών και οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης (Commercial & Financial Due Diligence) είναι ίσως το σημαντικότερο βήμα στην αγορά μιας επιχείρησης.  Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου θα αποφασίσετε εάν θα υποβάλετε προσφορά και το τίμημα το οποίο είστε διατεθειμένος να προσφέρετε.

Στόχος της διαδικασίας ελέγχου είναι να κατανοήσουμε και να αξιολογήσουμε καλύτερα την επιχείρηση.  Σημαντικό κομμάτι της αξιολόγησης μας είναι ο εντοπισμός των δυνατών και αδύνατων σημεία της επιχείρησης (strengths & weaknesses), οι ευκαιρίες οι οποίες υπάρχουν (opportunities) και οι εξωτερικοί κίνδυνοι (threads).

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι όταν αγοράζουμε μια επιχείρηση (μετοχές) και όχι απλά την εμπορική δραστηριότητα και τα πάγια, τότε πρέπει να διευρύνουμε τον έλεγχο της επιχείρησης.  Θα πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιο έμπειρο δικηγόρο για να πραγματοποιήσει νομικό έλεγχο αλλά και σε κάποιο λογιστή με εμπειρία σε φορολογικά θέματα για να διαπιστώσει κατά πόσον υπάρχουν φορολογικές παραβάσεις.  Τα δύο αυτά θέματα δεν θα αναλυθούν στο παρόν άρθρο. 

Κατά την διάρκεια του ελέγχου είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας τα εξής:

·         Προετοιμαστείτε σωστά

Όταν εντοπίσετε μία επιχείρηση η οποία σας ενδιαφέρει σοβαρά, αρχίστε άμεσα να μαζεύετε πληροφορίες για την επιχείρηση.  Υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφοριών στο διαδίκτυο οι οποίες είναι δωρεάν ή μπορούν να αποκτηθούν με μικρό κόστος. Επίσης, αξιόπιστα στοιχεία για τον κλάδο μπορείτε να αγοράσετε με χαμηλό κόστος από εξειδικευμένες εταιρίες όπως η Hellas Stat και η ICAP.

·         Διάρκεια ελέγχου

Είναι σημαντικό να ζητήσετε αρκετό χρόνο για να κάνετε ένα σωστό και σε βάθος έλεγχο της επιχείρησης.  Ένας βιαστικός έλεγχος κάτω από πίεση μπορεί να αφήσει πολλά ερωτηματικά στο μυαλό σας και να οδηγήσει σε άδοξο τέλος την διαπραγμάτευση.

·         Έλεγχος οικονομικών στοιχείων επιχείρησης

Το πρώτο βήμα για τον σωστό έλεγχο των οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης είναι να προετοιμάσετε μια λίστα με πληροφορίες τις οποίες θεωρείτε απαραίτητες. Αν δεν είστε έμπειρος σε εξαγορές επιχειρήσεων, μπορείτε να ζητήσετε την βοήθεια του συμβούλου σας (μεσίτης εταιριών) και του λογιστή σας.  Έχοντας όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε θα μπορέσετε να κάνετε ένα έλεγχο σε βάθος και να εντοπίσετε προβλήματα ΠΡΩΤΟΥ αγοράσετε την επιχείρηση.  Πολλές φορές τα αποτελέσματα του ελέγχου θα σας οδηγήσουν στην αναπροσαρμογή  του τιμήματος το οποίο είστε διατεθειμένος να προσφέρετε.