Μόνο 25% των επιχειρήσεων προς πώληση καταφέρνουν να πωληθούν!


Γιώργος Χαραλαμπίδης
BSc, ACA

Μόνο 25% των επιχειρήσεων προς πώληση καταφέρνουν να πωληθούν!!! Αν είστε ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης και πιστεύετε ότι μεγάλο μέρος της προσωπικής σας περιουσίας είναι επενδυμένο στην επιχείρηση σας, δώστε προσοχή. Δυστυχώς, 75% των επιχειρήσεων προς πώληση ΔΕΝ καταφέρνουν να πωληθούν και αναγκάζονται να σταματήσουν την λειτουργία τους.

Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύτηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τον Tom West, έναν από τους γνωστότερους Σύμβουλους Πώλησης Επιχειρήσεων και συγγραφέα πολλών βιβλίων στο θέμα αυτό. Παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις επιχειρήσεων είναι εμπιστευτικές και οι συναλλασσόμενοι δεν δημοσιεύουν τα στοιχεία αυτά, ο Tom West με βάση τα στοιχεία τα οποία συνέλεξε και την πολυετή εμπειρία του έφτασε στα εξής συμπεράσματα κατηγοριοποιώντας τις επιχειρήσεις σε τέσσερις κατηγορίες:

• Κατηγορία Ένα – Πωλήσεις κάτω από $500,000 και με λιγότερους από τέσσερις υπαλλήλους. Ο Tom υπολόγισε ότι μόνο 20% από αυτές τις επιχειρήσεις θα πωληθεί τελικά.

• Κατηγορία Δύο – Πωλήσεις από $500,000 – $1,000,000 και 5 – 9 υπαλλήλους. Ξανά, ο Tom υπολόγισε ότι μόνο 20% από αυτές τις επιχειρήσεις θα πωληθεί τελικά.

• Κατηγορία Τρία – Πωλήσεις από $1,000,000 – $2,500,000 και 10 – 19 άτομα προσωπικό. Εδώ υπάρχει μια μικρή βελτίωση… μόνο 25% από αυτές τις επιχειρήσεις θα πωληθεί τελικά.

• Κατηγορία Τέσσερα – Πωλήσεις από $2,500,000 – $10,00,000 και 20 – 100 άτομα προσωπικό. Ακόμα καλύτερα αλλά πάλι μόνο 33% από αυτές τις επιχειρήσεις θα πωληθεί τελικά.

Ένα βασικό συμπέρασμα από τα πιο πάνω στοιχεία, είναι ότι όσο πιο μεγάλη είναι μια επιχείρηση, τόσο μεγαλύτερα τα ποσοστά επιτυχίας. Στον αντίποδα, όσο μικρότερη είναι μια επιχείρηση τόσο μικρότερα τα ποσοστά επιτυχίας.

Οι στατιστικές αυτές είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη και το κέντρο του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος! Δυστυχώς, με βάση την εμπειρία μας, τα ποσοστά στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι χαμηλότερα.

Τα ποσοστά αυτά μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά εάν:

· οι επιχειρήσεις αρχίσουν να προετοιμάζονται σωστά για πώληση δύο χρόνια πριν την αναμενόμενη ημερομηνία πώλησης

· οι επιχειρηματίες προωθήσουν ενεργά την πώληση της επιχείρησης τους- μία απλή αγγελία δεν είναι ποτέ αρκετή

· οι επιχειρηματίες αποκτήσουν μια ενδεικτική αποτίμηση της εταιρίας τους για να διαπραγματευτούν την τιμή πώλησης σε σωστή και τεκμηριωμένη βάση

· οι επιχειρηματίες ζητήσουν βοήθεια από έμπειρους συνεργάτες όταν δεν έχουν εμπειρία

Σημαντικό μέρος των υπηρεσιών μας είναι να εκπαιδεύσουμε τους ιδιοκτήτες των εταιριών, να προετοιμάσουμε σωστά τις επιχειρήσεις προς πώληση για να γίνουν πιο εμπορικές και να βοηθήσουμε στην επίτευξη του μέγιστου τιμήματος. Προτείνουμε στους πωλητές επιχειρήσεων να διαβάσουν τα άρθρα μας στο BizMarket για να κατανοήσουν καλύτερα την διαδικασία πώλησης και να αρχίσουν να προετοιμάζουν την επιχείρηση τους για πώληση σωστά.

Βασικός στόχος του BizMarket είναι το ποσοστό επιτυχημένων πωλήσεων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και την Κύπρο να φτάσει και να ξεπεράσει τον διεθνή μέσο όρο του 25%.

Αυτό μπορεί να γίνει με την επέκταση του δικτύου συνεργατών μας σε Ελλάδα και Κύπρο, τις διεθνείς συνεργασίες τις οποίες έχουμε αναπτύξει τα τελευταία δύο χρόνια, την συνέχιση της προώθησης του διαδικτυακού τόπου
BizMarket σε Ελλάδα και εξωτερικό, την συνέχιση της συμμετοχή μας σε διεθνείς εκθέσεις και συνέχιση της παροχής εκπαίδευσης και συμβουλών στους πωλητές και τους αγοραστές επιχειρήσεων.