Πωλείται κατάστημα επιδιόρθωσης υποδημάτων

biz:710

Πελοπόννησος

Τιμή

€ 0.00

Πωλήσεις

€ 0.00

Καθαρό κέρδος

€ 0.00Go To: Περιγραφή Επιχείρησης > Γενικά Στοιχεία > Οικονομικά Στοιχεία


Πωλείται κατάστημα επιδιόρθωσης υποδημάτων στο κέντρο της Πάτρας λόγω φόρτου εργασίας. Το κατάστημα αναλαμβάνει την εκπαίδευση του νέου προσωπικού του καταστήματος. Τηλ. 6974250520


Λόγος πώλησης: φόρτος εργασίας

Έτος ίδρυσης: 0

Προσωπικό: 1

Ακίνητα: 1

Πωλήσεις: € 0.00

Καθαρό κέρδος προ φόρων: € 0.00

Εξοπλισμός: € 0.00

Απόθεμα: € 0.00

Κτίριο: € 0.00

Δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης: No


No photo