Πωλείται πελατολόγιο

biz:708

Μακεδονία > Νομός Θεσσαλονίκης

Τιμή

€ 0.00

Πωλήσεις

€ 0.00

Καθαρό κέρδος

€ 0.00Go To: Περιγραφή Επιχείρησης > Γενικά Στοιχεία > Οικονομικά Στοιχεία


ΕΝΕΡΓΟ ΠΕΛΑΤΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΣΙ ΚΛΙΜΣΤΙΔΜΟΥ ΠΩΛΕΙΤΑΙ


Λόγος πώλησης: ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Έτος ίδρυσης: 2005

Προσωπικό: 0

Ακίνητα: 0

Πωλήσεις: € 0.00

Καθαρό κέρδος προ φόρων: € 0.00

Εξοπλισμός: € 0.00

Απόθεμα: € 0.00

Κτίριο: € 0.00

Δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης: No


No photo