Ζητείται επενδυτής σε εργοστάσιο Χαλκιδική

biz:230

Μακεδονία > Νομός Χαλκιδικής

Τιμή

€ 500000.00

Πωλήσεις

€ 0.00

Καθαρό κέρδος

€ 0.00Go To: Περιγραφή Επιχείρησης > Γενικά Στοιχεία > Οικονομικά Στοιχεία


Ο κάτοχος του 50 εργοστάσιου βαφής μεγάλων ξύλινων επιφανειών και επίπλων απευθύνει πρόσκληση για ενδιαφερόμενο στρατηγικό επενδυτή ή συνέταιρο (ους), ώστε να εισέλθει σε επαγγελματική φάση λειτουργίας. Το εργοστάσιο είναι πρότυπο, καινοτόμο στην φάση δοκιμών για την λειτουργία του. Υπάρχουν θέσης εργασίας. Δεν έχει τραπεζικό δανεισμό η οφειλές προς τρίτους. Έχει να λαμβάνει επιδοτήσεις από το ΕΣΠΑ. Το οικόπεδο 4500 τμ και το κτίριο 1000τμ είναι ιδιόκτητα της εταιρείας. Τα μηχανήματα είναι καινούργια Ιταλικά.


Λόγος πώλησης: ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έτος ίδρυσης: 2011

Προσωπικό: 0

Ακίνητα: 2

Πωλήσεις: € 0.00

Καθαρό κέρδος προ φόρων: € 0.00

Εξοπλισμός: € 450000.00

Απόθεμα: € 0.00 (Συμπεριλαμβάνεται στη τιμή)

Κτίριο: € 0.00 (Συμπεριλαμβάνεται στη τιμή)

Δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης: Yes


No photo