Πώληση φαρμακείου στη Χαλκίδα

biz:409

Στερεά Ελλάδα > Νομός Ευβοίας

Τιμή

€ 70000.00

Πωλήσεις

€ 0.00

Καθαρό κέρδος

€ 0.00Go To: Περιγραφή Επιχείρησης > Γενικά Στοιχεία > Οικονομικά Στοιχεία


Πωλείται φαρμακείο στην Χαλκίδα, με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και την άδεια επαγγέλματος, ανακαινισμένο το 2012.


Λόγος πώλησης: Αλλαγή επαγγέλματος

Έτος ίδρυσης: 0

Προσωπικό: 0

Ακίνητα: 0

Πωλήσεις: € 0.00

Καθαρό κέρδος προ φόρων: € 0.00

Εξοπλισμός: € 0.00

Απόθεμα: € 0.00

Κτίριο: € 0.00

Δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης: No


No photo