Γυμναστήριο Λευκωσία

biz:166

Κύπρος > Λευκωσία

Τιμή

€ 100000.00

Πωλήσεις

€ 85000.00

Καθαρό κέρδος

€ 0.00Go To: Περιγραφή Επιχείρησης > Γενικά Στοιχεία > Οικονομικά Στοιχεία


Γυμναστήριο μέλος διεθνούς αλυσίδας (Curves) με αποκλειστική εκμετάλευση περιοχής 60,000 κατοίκων. Το γυμναστήριο καταλαμβάνει 145τμ ενώ επιπλέον 15τμ καταλαμβάνουν τα μπάνια και οι τουαλέτες. Όλος ο εξοπλισμός είναι κορυφαίας ποιότητας με βάση τις προδιαγραφές της αλυσίδας. Επειδή πωλείται ολόκληρη η επιχείρηση με το όνομα (franchise)δεν χρειάζεται να πληρώσετε τα αρχικό κεφάλαιο για την χρήση του ονόματος.


Λόγος πώλησης: Συνταξιοδότηση

Έτος ίδρυσης: 2005

Προσωπικό: 3

Ακίνητα: 1

Πωλήσεις: € 85000.00

Καθαρό κέρδος προ φόρων: € 0.00

Εξοπλισμός: € 50000.00

Απόθεμα: € 0.00 (Συμπεριλαμβάνεται στη τιμή)

Κτίριο: € 0.00

Δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης: Yes


No photo