Εστιατόριο Λευκωσία

biz:159

Κύπρος > Λευκωσία

Τιμή

€ 460000.00

Πωλήσεις

€ 600000.00

Καθαρό κέρδος

€ 0.00Go To: Περιγραφή Επιχείρησης > Γενικά Στοιχεία > Οικονομικά Στοιχεία


Εστιατόριο στην Λευκωσία στεγασμένο σε πολύ ωραίο νεοκλασσικό κτίριο κατασκευασμένο από πέτρα με μοντέρνα επίπλωση. Το εστιατόριο έχει 100 θέσεις εσωτερικά και ακόμα 40 εξωτερικά. Το πελατολόγιο είναι σε μεγάλο ποσοστό σταθερό και συμπεριλαμβάνει επιχειρήσεις από την γύρω περιοχή.


Λόγος πώλησης: Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες

Έτος ίδρυσης: 1981

Προσωπικό: 0

Ακίνητα: 1

Πωλήσεις: € 600000.00

Καθαρό κέρδος προ φόρων: € 0.00

Εξοπλισμός: € 0.00

Απόθεμα: € 0.00 (Συμπεριλαμβάνεται στη τιμή)

Κτίριο: € 0.00

Δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης: No


No photo