ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ (FRANCHISE)

biz:707

Αττική > Νότια Προάστεια > Καλιθέα

Τιμή

€ 60000.00

Πωλήσεις

€ 0.00

Καθαρό κέρδος

€ 0.00Go To: Περιγραφή Επιχείρησης > Γενικά Στοιχεία > Οικονομικά Στοιχεία


ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗς FRANCHISE ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΘΕΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΖΙΡΟ


Λόγος πώλησης: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΟΓΩ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έτος ίδρυσης: 2014

Προσωπικό: 7

Ακίνητα: 1

Πωλήσεις: € 0.00

Καθαρό κέρδος προ φόρων: € 0.00

Εξοπλισμός: € 0.00

Απόθεμα: € 0.00 (Συμπεριλαμβάνεται στη τιμή)

Κτίριο: € 0.00

Δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης: No


No photo