Πωλείται Τεχνικό Γραφείο Γενικών Επισκευών στο Παγκράτι

biz:364

Αττική > Κέντρο Αθήνας > Άλλα Κέντρο Αθήνας

Τιμή

€ 0.00

Πωλήσεις

€ 0.00

Καθαρό κέρδος

€ 0.00Go To: Περιγραφή Επιχείρησης > Γενικά Στοιχεία > Οικονομικά Στοιχεία


Πωλείται εν λειτουργία τεχνικό γραφείο γενικών επισκευών κτιρίων, ανακαινίσεων, υδραυλικών-οικοδομικών εργασιών και η φίρμα. Με αναβατόριο, σκαλωσιές μπαλκονιών, πάσης φύσεως εργαλεία, εξοπλισμό γραφείου και εργαστήριο σε μισθωμένο χώρο και site στο ίντερνετ.


Λόγος πώλησης: Λόγω ασθενείας

Έτος ίδρυσης: 0

Προσωπικό: 0

Ακίνητα: 0

Πωλήσεις: € 0.00

Καθαρό κέρδος προ φόρων: € 0.00

Εξοπλισμός: € 0.00

Απόθεμα: € 0.00

Κτίριο: € 0.00

Δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης: No


No photo