ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ-EUROLAB

Αττική

Ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Ευρωγνώση-Eurolab είναι σήμερα ο μεγαλύτερος Εκπαιδευτκός Οργανισμός Εθρωπαϊκών Γλωσσών και Πληροφορικής στην Ευρώπη. Ο Όμιλος είναι πιστοποιημένος κατά ISO9001:2000 για τον σχεδιασμό, την παραγωγή κια την υλοποίηση εκπαιδευτικών μεθόδων και προγραμμάτων. Αναπτύσσεται σταθερά από το 1996 μέχρι σήμερα. Την τελευταία πενταετία ανοίγουν 37 νέα κέντρα ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ και Eurolab σε μέση ετήσια βάση. Από τον Σεπτέμβριο 2009 λειτουργούν δύο νέα εκπαιδευτικά κέντρα στην Βουλγαρία.Έτος ίδρυσης: 1996

Εταιρικά καταστήματα: 2

Καταστήματα franchise: 127

Τηλέφωνο: 210-9636100

Website: www.eurognosi.com


No photo